Motoralarm MOT-300

MOT-300 kan overvåge eksempelvis temperaturer, tryk, spænding, niveau m.m. – på og omkring motorer.

Microprocessorstyret motoralarm til sikring af motorer, gyllepumper, markvandingspumper, mejetærskere, motorer i skibe og generatoranlæg. MOT-300 har mange tilslutningsmuligheder. Den har bl.a. 3 analoge indgange, der kan tilsluttes følere med variabel spændingssignal. Ofte kan man tilslutte en analog indgang til den eksisterende temperaturføler, og derved justere alarmværdien. I det tilfælde et af parametrene overskrides, aktiveres stopfunktionen inden motoren tager skade.

Fejlmeddelelsen kan aflæses direkte på enheden, hvilket gør fejlfindingen meget nemmere. Dækslet på MOT-300 kan vendes 180 grader for flere monteringsmuligheder.

Mechtronic er også leveringsdygtige i tilbehørsdele til montering af motoralarmen f.eks. følere, kontakter, stopmagneter m.v.

Downloads

Du kan hente div. vejledninger for at læse mere om produktet.

Brochure
Monteringsvejledning

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte os.